Cykelförsäkring

Qover-me är på väg!

Dina grannar litar på oss

Tusentals människor i Europa litar redan på Qover-me om någonting skulle hända. Gör som dem och låt oss ta hand om din cykel.

Den fullständiga försäkringen för alla typer av cyklar, 100 % digital, som tar bort alla dina bekymmer! Skydda din nya cykel (elektrisk eller inte) mot stöld och egendomsskador. I händelse av en skada kan du också få upp till 2020 kr i kontanter som skydd för sista milen eller för att hyra en cykel.

Anmäl dig för att få 30 % rabatt på din försäkring när Qover-me blir tillgängligt i ditt land.